Mgr. Michal Garaj

Mgr. Michal Garaj

Mišo Garaj sa venuje verejnému obstarávaniu už viac ako 10 rokov. Začínal na ÚVO, na odbore námietok. Neskôr spoluzakladal kanceláriu rady ÚVO, kde pôsobil až do roku 2019. V tomto roku sa stal vedúcim oddelenia verejného obstarávania na magistráte hlavného mesta SR Bratislava a tu spolu s kolegyňami a kolegami obstaráva dodnes.

 

 

  • Profesné skúsenosti

    Vyštudoval právo na Trnavskej Univerzite a mal možnosť študovať aj manažment verejného obstarávania na ekonomickej fakulte univerzity Tor Vergata v Ríme. Vďaka tejto skúsenosti zistil, že verejné obstarávanie nemá len právnu, ale aj rovnako dôležitú ekonomickú stránku, ktorá ho baví ešte viac. Preto sa v roku 2022 zapojil do Programu excelentnosti verejného obstarávania, ktorý organizuje Viedenská univerzita ekonómie a podnikania spolu s Rakúskou federálnou agentúrou pre obstarávanie. Mišo rád píše aj prednáša, kiežby mal na to viac času.

Partneri

Viac