Ing. Aleš Špidla

Ing. Aleš Špidla

Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti.

Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti na Ministerstve vnútra ČR koncipoval stratégiu kybernetickej bezpečnosti ČR a zapojil sa do diskusií nad vecným zámerom a potom aj samotným zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Ďalej pracoval ako vedúci sekcie informatiky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, riaditeľ odboru bezpečnostných politík Ministerstva práce a sociálnych vecí, manažér oddelenia riadenia rizík v spoločnosti PricewaterhouseCoopers, potom v štátnom podniku CENDIS, š.p. ako špecialista pre kybernetickú bezpečnosť a v štátnom podniku Nakita, š.p. ako vedúci oddelenia v sekcii bezpečnosti. Potom pôsobil ako manažér kybernetickej bezpečnosti na Generálnom finančnom riaditeľstve. Je prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti, garantom a pedagógom MBA študijného programu "Management a kybernetická bezpečnosť" a spolugarantom a pedagógom LL.M programu "Ochrana informácií" na Vysokej škole CEVRO Institut. Intenzívne sa venuje evanjelizácii problematiky kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo všetkých jej aspektoch. Prednáša na konferenciách, vystupuje v médiách, publikuje články s touto tematikou. Aleš Špidla je certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti.

  • Špecializácia lektora

    kybernetická bezpečnosť
  • Profesné skúsenosti

    V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti na Ministerstve vnútra ČR koncipoval stratégiu kybernetickej bezpečnosti ČR a zapojil sa do diskusií nad vecným zámerom a potom aj samotným zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Ďalej pracoval ako vedúci sekcie informatiky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, riaditeľ odboru bezpečnostných politík Ministerstva práce a sociálnych vecí, manažér oddelenia riadenia rizík v spoločnosti PricewaterhouseCoopers, potom v štátnom podniku CENDIS, š.p. ako špecialista pre kybernetickú bezpečnosť a v štátnom podniku Nakita, š.p. ako vedúci oddelenia v sekcii bezpečnosti. Potom pôsobil ako manažér kybernetickej bezpečnosti na Generálnom finančnom riaditeľstve. Je prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti, garantom a pedagógom MBA študijného programu "Management a kybernetická bezpečnosť" a spolugarantom a pedagógom LL.M programu "Ochrana informácií" na Vysokej škole CEVRO Institut. Intenzívne sa venuje evanjelizácii problematiky kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo všetkých jej aspektoch. Prednáša na konferenciách, vystupuje v médiách, publikuje články s touto tematikou. Aleš Špidla je certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti.

Partneri

Viac