PaedDr. Lýdia Ďurišová

lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

  • Špecializácia lektora

    Vzdelávacie kurzy v oblasti spisovnej slovenčiny, jazykovej kultúry v úradnej praxi, štylistiky a pod.

    Jazykové korektúry.

    Lektorka slovenčiny pre cudzincov.

  • Profesné skúsenosti

    Kurzy slovenčiny v úradnej praxi na rôznych ministerstvách a úradoch, korektúry odborných textov, výučba slovenčiny pre cudzincov na Univerzite Komenského. 

Partneri

Viac