Všetky novinky

Odborná štúdia Verejné obstarávanie na Slovensku v rokoch 2012 - 2016

Radi by ste sa dozvedeli, aký je stav verejného obstarávania na Slovensku za posledné roky?

Spoločnosť OTIDEA zrealizovala v minulom roku Odbornú štúdiu o verejnom obstarávaní v Slovenskej republike v rokoch 2012-2016, ktorú sme pripravili v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Súčasťou štúdie je aj vyhodnotenie prieskumu medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi, ktorí vyjadrili svoje názory na túto oblasť z ich praxe.

V spolupráci so spoločnosťou ADVAL spol. s r.o. Vám túto štúdiu ponúkame v PDF formáte len za Váš email.

Štúdiu si môžete stiahnuť na tejto webovej adrese.

Po vyplnení Vášho emailu a vyznačení toho, či ste verejný obstarávateľ/obstarávateľ alebo záujemca/uchádzač (prípadne aj-aj) Vám na Vašu e-mailovú adresu príde linka, z ktorej si môžete stiahnuť štúdiu.

Partneri

Viac