Školenie na mieru pre vás

 
Nenašli ste v našej ponuke školenie, ktoré by presne zodpovedalo Vašim predstavám?
Hľadáte spoločnosť, ktorá pre Vás zrealizuje vzdelávanie na kľúč?

Obráťte sa na nás!

Zabezpečíme pre Vás školenie, workshop alebo dlhodobejší vzdelávací program presne podľa Vašich požiadaviek.

Školenie zrealizujeme priamo na Vašom pracovisku alebo v školiacich priestoroch našej spoločnosti.


ZAMERANIE ŠKOLENÍ, KTORÉ PRE VÁS PRIPRAVÍME NA MIERU:
 • Verejné obstarávanie
 • Elektronizácia – elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní
 • Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente
 • Projekty a granty (Projektový manažment EÚ projektov, práca so systémom ITMS a ďalšie)
 • PPP projekty
 • Manažment samosprávy (finančné riadenie obce, základná finančná kontrola, nakladanie s majetkom, kontrola hospodárenia a ďalšie)
 • Zákon o odpadoch
 • Personalistika a HR
 • Zákonník práce a Zákon o štátnej službe
 • Verejná služba
 • Pracovno - právne vzťahy
 • Rozvoj osobnosti a rozvoj manažérov
 • PR a marketing (e-mail marketing, direct marketing, sociálne siete, webová analytika a ďalšie)
 • Obchodná/úradná korešpondencia
 • Diplomatický/biznis protokol a spoločenská etiketa
Na základe vyplneného formulára Vám zašleme predbežný návrh na realizáciu vzdelávacieho kurzu. Jeho obsahom budú možnosti termínov školenia, miesto konania ponuka viacerých možností zabezpečenia lektorov, časový harmonogram školenia, počet osôb, obsahovú stránku, vzdelávacie ciele, metódy výučby, didaktickú techniku a kalkuláciu. Po jeho odsúhlasení Vám pripravíme potrebné študijné materiály a zabezpečíme požadovaného lektora. 

Príklady tém:
Verejné obstarávanie pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov (VO/O)
- Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a novela zákona 

- Verejné obstarávanie pre VO/O - úroveň: začiatočník, stredne pokročilý, pokročilý
- Informačný systém EVO (Elektronické verejné obstarávanie)
- Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ
- Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
- Zadávanie zákaziek na stavebné práce
- Prehľad judikatúry súdov v oblasti verejného obstarávania
- Špecifické otázky verejného obstarávania a súvisiace predpisy (obstarávanie v zdravotníctve, obstarávanie potravín, špecifických služieb a ďalšie)Verejné obstarávanie pre dodávateľov
- Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a novela zákona z pohľadu uchádzača

- Verejné obstarávanie pre dodávateľov začiatočníkov
- Príprava súťažnej ponuky do verejného obstarávania
- Ako bojovať proti zákazke šitej na mieru (podanie námietky, zákonné spôsoby obrany)
- Subdodávateľské vzťahy, ponuky podávané v skupine
- Verejné obstarávanie v Českej republike

HR a Management
- Výberový a adaptačný proces

- Motivácia zamestnancov
- Hodnotenie zamestnancov
- Zákonník práce a Zákon o štátnj službe

- Vedenie úspešného tímu
- Interná komunikácia

- Vzťahy na pracovisku
- Ukončenie pracovného pomeru
- Prvé dni v manažérskej pozícii
- Time-management a zvládanie stresu
- Efektívne riešenie konfliktných situácií
- Prezentačné zručnosti
- Negociačné zručnosti

- Spoločenská etiketa
- Diplomatický protokol. štátny protokol a etiketa

- Typológia osobnosti
- 11 manažérskych hriechov alebo poučme sa z chýb ostatných
- Nefinančná motivácia zamestnancov
- Reč tela
- Syndróm vyhorenia a ako mu predchádzať
-
Obchodnícke/predajné zručnosti
- Riešenie sťažností a reklamácií
- Tréning pamäte
- Šikana a kyberšikana


A ďalšie školenia/semináre/tréningy podľa Vašich predstáv.

VYBRANÉ REFERENCIE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministrstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Výzkumný ústav zváračský 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Ultima Ratio
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Železnice Slovenskej republiky
ECOLAB
PRAGOLAB 
METRO
Pôdohospodárska platobná agentúra
Medtronic
Eustream
Slovenský plynárenský priemysel
EXIMBANKA SR
Národná banka Slovenska
EOS Innovazioni
Mesto Ružomberok
Mestská časť Bratislava - Rača
Univerzitná nemocnica Martin
Univerzitná nemocnica Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
MSM Holding
Krajská prokuratúra Košice
Krajská prokuratúra Prešov
a ďalšie


Konferencie a akcie na zákazku

Nemôžete nájsť školenie, ktoré by presne odpovedalo Vašim predstavám?

Máte viac zamestnancov z jednej spoločnosti, ktorých by ste potrebovali preškoliť z konkrétnej problematiky?


Ide Vám predovšetkým o znalosti a skúsenosti z praxe? Dávate prednosť pohodliu Vašej spoločnosti?


Zaistíme Vám školenie, workshop, konferenciu či dlhodobejší vzdelávací program podľa Vašich predstáv.Vyplňte a odošlite formulár, na základe ktorého Vám bude spracovaná predbežná ponuka vrátane kalkulácie.


Partneri

Viac