Všetky novinky

TLAČOVÁ SPRÁVA

Prvenstvo vo verejných zákazkách drží vnútro, najviac peňazí z nich je v stavebníctve
 
Čosi vyše 60 percent opýtaných v prieskume na tému verejné obstarávanie si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie v tejto sfére. Desať percent je dokonca toho názoru, že mieru korupcie zvýšilo. Výsledky prieskumu ukazujú, že respondenti sú skeptickí k transparentnosti obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska. Až takmer 70 percent z nich považuje možnosť zadania zákazky vybranému dodávateľovi za reálnu.
 
To je len jeden z postrehov zo štúdie Verejné obstarávanie na Slovensku v rokoch 2012 - 2016. V týchto dňoch ju prezentuje OTIDEA, spoločnosť špecializujúca sa na vzdelávanie v tejto sfére. Pripravila ju spolu s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a cieľom je poskytnúť verejnosti obraz o vývoji vo verejnom obstarávaní za posledné roky. Jej autorom je konateľ spoločnosti OTIDEA Tomáš Langr a vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied Ivan Lichner.
 
Štúdia na základe informácií z Vestníka verejného obstarávania za roky 2012 až 2015 a elektronického trhoviska za minulý rok analyzuje verejné obstarávanie na Slovensku za posledné obdobie, sleduje napríklad, ako sa menila hodnota zákaziek cez verejné obstarávanie, aký bol vývoj v tejto sfére podľa rokov i podľa sektorov. Podľa nej vyhlásili desiati najväčší obstarávatelia v každom zo sledovaných rokov verejné obstarávania a obstarávania za viac ako dve miliardy eur. Napríklad v minulom roku vyhlásil najväčší obstarávateľ, Ministerstvo zdravotníctva SR sedem obstarávaní s predpokladanou hodnotou zákaziek za spolu 6,4 mld. eur. Druhým bolo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (24 zákaziek; 4,7 mld. eur), pred Národnou diaľničnou spoločnosťou (109 zákaziek; 1,1 mld. eur). Táto firma sa v posledných troch rokoch pravidelne umiestňovala v prvej trojke. Z analýzy štruktúry výdavkov podľa oblastí vyplýva, že najvyšší podiel vo verejnom obstarávaní si dlhodobo udržuje stavebníctvo, kam smeruje približne 40 percent celkovej sumy verejných obstarávaní doručených a zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania. Oblasť prístrojov a strojov sa so zhruba 14 percentami držala v posledných rokoch na približne rovnakej úrovni, rástol podiel zdravotníctva.
 
Okrem týchto analýz obsahuje štúdia aj výsledky prieskumu, ktorý od júna do augusta zisťoval prvé skúsenosti a očakávania účastníkov verejného obstarávania v súvislosti s novým zákonom platným od 18. apríla. Z jeho výsledkov napríklad pri elektronickom obstarávaní vyplýva, že väčšina respondentov neverí, že elektronické trhovisko by ovplyvnilo mieru korupcie, desatina je dokonca toho názoru, že mieru korupcie zvýšilo. Výsledky prieskumu ukazujú, že respondenti sú skeptickí k transparentnosti obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska. Len 3,6 percenta opýtaných sa vyjadrilo, že nový zákon výrazne zjednoduší verejné obstarávanie. Na druhej strane 23,1 percenta si myslí, že sa nič nezmení a 30,8 percenta je dokonca presvedčených, že sa verejné obstarávanie novou legislatívnou normou skomplikovalo.
 
Tlačová správa bola zverejnená Slovenskou tlačovou agentúrou SITA pod názvom:
PRIESKUM: Väčšina neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie

Napísali o nás:
PC Revue: Prieskum: Väčšina firiem neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie, čítajte TU.

Partneri

Viac