BANSKÁ BYSTRICA - Praktické skúsenosti na Elektronickom trhovisku pre obstarávateľov

16. júna 2015 09:00-15:00 hod

Ing. Helena Polónyi

Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP.

Forma Seminár
Dátum 16. júna 2015
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Cieľ

Cieľom seminára je Výklad zákonov č. 13/2015 Z.z., č. 34/2014 Z. z., 28/2013 Z. z., č. 95/2013 Z. z. a 180/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zameraný na elektronické trhovisko (§ 91 až 99).

Prihláška na seminár na stiahnutie TU

V cene je zahrnuté

Materiály pre účastníkov, drobné občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
  • EKS - Elektronické trhovisko
  • Prínosy a nevýhody elektronického trhoviska
  • Registrácia objednávateľov, a dodávateľov
  • Opisný formulár, karanténa, knižnica
  • Vytváranie objednávky
  • Vytváranie obchodnej ponuky a kontraktačnej ponuky
  • Postupy zadávania zákazky podľa § 96, 97, 98
  • Reportingové/štatistické/archivačné úkony
  • Skúsenosti z obchodovania na ET
  • Diskusia
Miesto konania

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ponúka priestory vhodné na organizovanie konferencií, prednášok, školení, sympózií, seminárov a iných podujatí podľa Vašich požiadaviek. Fakulta má bezbariérový prístup do všetkých priestorov. V každej miestnosti je k dispozícii dataprojektor a tabuľa, prístup k wi-fi pripojeniu na požiadanie.

Parkovanie v areáli je možné bezplatne.
BANSKÁ BYSTRICA - Praktické skúsenosti na Elektronickom trhovisku pre obstarávateľov
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac