BRATISLAVA - Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov

6. júna 2023 09:00-16:00 hod

RNDr. Alexander Birčák

Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, lektorom manažérskych školení a osobného rozvoja. Alexander Birčák je praktik – prednáša o veciach, ktoré na vlastnej koži zažil a zaviedol do praxe sám u seba, alebo u svojich klientov. Vytvoril napr. nový produkt stavebného sporenia Rekofond Wüstenrot. Akčný plán na podporu predaja Corgon Linde priniesol medziročný nárast predaja o 39,2 %. Jeho kampaň na PZP vyniesla Českú podnikateľskú pojišťovňu medzi troch najväčších poisťovateľov v ČR. Alexander Birčák danú tému nielen odprednáša, ale aj pomáha klientom získané vedomosti úspešne zaviesť do praxe.

Forma Workshop
Dátum 6. júna 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

 
Na školení si pomocou dotazníka určíte svoj typ iniciatívy pri vedení ľudí a tiež k akým typom iniciatívy patria Vaši zamestnanci. To Vám pomôže zvoliť správne nástroje pri zvyšovaní výkonov a podpore zlepšovateľského hnutia.
 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru.
Rozsah a náplň

Súčasná situácia vo firmách je charakteristická stále častejšími zmenami, na ktoré je treba primerane reagovať. Reakcia na zmeny zahŕňa aj vlastnú iniciáciu zmien – zlepšovateľské hnutie.

 

Zamestnancov môžeme rozdeliť na 5 skupín podľa iniciatívy a podľa toho, ako sa zaujímajú o dianie v tíme i vo firme. Každý typ zamestnanca si vyžaduje svoj zvláštny spôsob vedenia, aby podával maximálny výkon a prejavoval maximálnu iniciatívu. Pri použití nevhodných spôsobov vedenia klesá výkon i iniciatíva zamestnancov.

Témy školenia:
– Stratégie dosahovania úspechu
– Manažér a iniciatíva ľudí
– Manažérsky prístup k ľuďom
– Spätná väzba pre rozvoj iniciatívy
– Cena za rozvoj iniciatívy

 

 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

 

– Na tomto školení som pochopila, prečo sa niektoré moje zamestnankyne správajú tak ako sa správajú. A tiež že metóda cukru a biča je pre nich ten najefektívejší spôsob riadenia, a že sa to dá urobiť elegantným spôsobom.
Andrea, zástupkyňa riaditeľa Domova sociálnych služieb

- Veľmi oceňujem grafické znázornenie typov ľudí podľa iniciatívy. Zaradila som si svojich ľudí a teraz už viem, ako s nimi ďalej pracovať. Prínosné bolo aj zdieľanie skúsenosti od iných účastníkov školenia.
Martina, riaditeľka odboru, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

- Najviac ma oslovilo uvedomenie si, že moje vedenie ľudí nemusí byť taktné, ale malo by byť účinné. Niekedy sa moja taktnosť stáva prekážkou mojej účinnosti. Tiež ma oslovilo poznanie, že iniciatíva ľudí nesúvisí s ich inteligenciou.
Erika, obchodná riaditeľka nadnárodnej spoločnosti

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac