BRATISLAVA - Obstarávate potraviny? – nastali zmeny: vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu.

18. januára 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Dagmar Melotíková

Externá lektorka spoločnosti OTIDEA, špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Forma Seminár
Dátum 18. januára 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre vedúce školských jedálni, kompetentné osoby z mestských a obecných úradov

Cieľ

Seminár komplexne pomôže zodpovedným osobám za verejné obstarávanie potravín ako uprednostniť kvalitu a nie cenu potravín a pritom neporušiť zákon o verejnom obstarávaní.Účastníkovškoleniaoboznámime s platnou legislatívou v roku 2016 pre obstarávanie potravín. Prakticky pripravíme opis predmetu zákazky pre mäso, mäsové výrobky, hydinu, hydinové výrobky,  ovocie a zeleninu. (vytvoríme podmienky účasti a kritéria hodnotenia pre potraviny).

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a materiálne zabezpečenie, občerstvenie behom celého dňa, stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň

  1. Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (ďalej len „MSN“), vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2016
  2. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
  3. Potravinový kódex Slovenskej republiky
  4. Bezpečnosť a kvalita potravín
  5. Biopotraviny
  6. Sezónnosť potravín  a jeho výhody
  7. Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu potravín
  8. Verejné obstarávanie potravín – opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritéria hodnotenia – vzorová dokumentácia
BRATISLAVA - Obstarávate potraviny? – nastali zmeny: vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu.
Celkom 117 € (s DPH)

Partneri

Viac