BRATISLAVA - Praktické skúsenosti riadiaceho orgánu pri kontrole zákaziek

4. októbra 2023 09:00-15:00 hod

Mgr. Oskár Kuna

Vedúci odboru kontroly verejného obstarávania (Sekcia Fondov EÚ) Slovenská agentúra životného prostredia. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontroly verejného obstarávania.

Mgr. Peter Mrázik, PhD.

Poradca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Vedúci kancelárie riaditeľa SF EU, Slovenská agentúra životného prostredia, poverený riadením sekcie fondov EU. Dlhoročný odborník v oblasti verejného obstarávania, kontroly verejných obstarávaní financovaných zo ŠR, kontroly verejných obstarávaní spolufinancovaných prostredníctvom EŠIF.   

Forma Seminár
Dátum 4. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre verejných obstarávateľov, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie

Cieľ

Oboznámiť účastníkov seminára s rozhodovacou praxou kontrolných orgánov pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj poukázať na procesy ktoré nasledujú po identifikovaní jednotlivých porušení (zistení). Ďalším cieľom seminára je poukázať na rôznorodosť výkladov jednotlivých kontrolných orgánov spadajúcich do procesu kontroly verejných obstarávaní realizovaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.


 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje.
Rozsah a náplň
  1.      Úvod do problematiky seminára

 

  1.      Analýza nami vybraných zistení identifikovaných v rámci procesu kontroly verejného obstarávania na úrovni:

a)     Poskytovateľa

b)    Úradu pre verejné obstarávanie

c)     Orgánu auditu

 

  1.      Analýza a praktické použitie metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania

 

  1.      Záver

Diskusia – priestor pre otázky k téme seminára a jeho ukončenieMiesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Praktické skúsenosti riadiaceho orgánu pri kontrole zákaziek
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac