BRATISLAVA - Príprava verejného obstarávania a tvorba súťažných podkladov - praktické cvičenie

16. septembra 2015 09:00-15:00 hod

Ing. Dagmar Melotíková

Externá lektorka spoločnosti OTIDEA, špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Forma Workshop
Dátum 16. septembra 2015
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejných obstarávateľov podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní a osoby, ktorým verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov, osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní. Mestá a obce, príspevkové a rozpočtové organizácie.

Cieľ

Cieľom workshopu je komplexne informovať poslucháčov o pravidlách a postupoch pri tvorbe súťažných podkladov a aktuálnom dianí vo verejnom obstarávaní v súlade s aktuálne platnými zmenami v zákone o verejnom obstarávaní. 

Prihláška na stiahnutie TU

V cene je zahrnuté

Materiály pre účastníkov školenia, občerstvenie v priebehu dňa a obed, resp. stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
  • Prehľad zmien zákona o verejnom obstarávaní, nové finančné limity
  • Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek  podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  po zriadení elektronického trhoviska
  • Súťažné podklady pre podlimitné zákazky bežne dostupné na trhu cez elektronické trhovisko 
  • Súťažné podklady pre podlimitné zákazky iné ako bežne dostupné na trhu bez elektronického trhoviska 
  • Súťažné podklady pre podlimitné zákazky iné ako bežne dostupné na trhu 
  • Súťažné podklady na zákazky na obstaranie potravín
  • Workshop doplnený o praktické ukážky a riešenie konkrétnych situácii v praxi verejného obstarávateľa
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Príprava verejného obstarávania a tvorba súťažných podkladov - praktické cvičenie
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac