BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

26. septembra 2023 09:00-13:00 hod

Mgr. Ján Kapec

advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

Forma Seminár
Dátum 26. septembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre začiatočníkov aj pre pokročilejších účastníkov

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom obstarávaní z praktického právneho hľadiska. Predmetom seminára budú zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania. Seminár bude vedený interaktívnou formou so zameraním sa na konkrétne problémy, s ktorými sa pri procese verejného obstarávania stretávajú samotní účastníci. V rámci seminára sa zameriame aj na problematiku dopadu nepredvídanej situácie (napr. Covid-19, vojna na Ukrajine, nárast cien stavebných materiálov) na zmluvy uzatvárané v procese verejného obstarávania, vrátane úpravy možnosti zmeny zmluvy formou indexácií, cenových valorizácií a pod.  Prihláška na školenie na stiahnute TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, náklady na lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru
Rozsah a náplň
  • Zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania

  • Príprava zmluvy resp. rámcovej dohody, resp. koncesnej zmluvy, forma, obsah a povinné ustanovenia, možnosti a podmienky uzatvorenia zmlúv a súčinnosť vyžadovaná od uchádzačov

  • Zmeny zmlúv počas ich trvania vrátane dopadu nepredvídaných udalostí (Covid-19, vojna na Ukrajine, nárast cien stavebných materiálov) na uzatvorené zmluvy

  • Možnosti a povinnosti ukončenia zmlúv uzatvorených v rámci procesu verejného obstarávania
     Dôvody neplatnosti zmluvy

  • Identifikácia chýb pri príprave zmlúv (rámcových dohôd / koncesných zmlúv) a ich dodatkov

  • Vybraná judikatúra Európskeho súdneho dvora, súdov SR, metodické usmernenia a stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k zmluvám (rámcovým dohodám) a ich dodatkom

  • Úprava možnosti zmeny zmluvy formou indexácií, cenových valorizácií a pod.  

  • Otázky a diskusia

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac