ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)

29. septembra 2022 09:00-12:00 hod

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ - odborný asistnet na Fakulte aplikovaných jazykov, obor odborná angličtina pre pokročilých

Forma Workshop
Dátum 29. septembra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí komunikujú v angličtine, chcú zlepšiť komunikáciu v angličtine, vytvárajú administratívne texty a úradnú korešpondenciu.

Cieľ

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.
Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate (B2)

 Prihláška na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


 

V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • interkultúrna komunikácia a jej špecifiká (intercultural communication and its specifics)
  • zahraničná návšteva - predstavovanie, oslovenie, spoločenská konverzácia, protokol, vizitky, občerstvenie… (business visits – introducing, addressing, small talk, protocol, business cards, refreshments…)
  • najčastejšie interferenčné problémy v ústnom prejave (most common “false friends” in the spoken language)
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac