ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)

27. októbra 2022 09:00-12:00 hod

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ - odborný asistnet na Fakulte aplikovaných jazykov, obor odborná angličtina pre pokročilých

Forma Workshop
Dátum 27. októbra 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí komunikujú v angličtine, chcú zlepšiť komunikáciu v angličtine, vytvárajú administratívne texty a úradnú korešpondenciu.

Cieľ

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.
Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate (B2)

 Prihláška na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • pracovný pohovor, životopis, zmluvy...(job interview, CV, contracts of employment)
  • ďalšie otázky v pracovnom prostredí (napr. zamestnanosť, vzdelávanie, kariérny rast, motivácia, odmeňovanie...)(further work issues, e.g. employment, qualification, promotion, job satisfaction and job motivation, remuneration...
  • anglické idiómy o práci a zamestnaní (English idioms about work and jobs)


Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac