ONLINE - Aplikácia zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

17. októbra 2023 09:00-13:00 hod

JUDr. Tomáš Buzinger

V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci.

Forma Seminár
Dátum 17. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancov obecných a mestských úradov

Cieľ

Cieľom je oboznámenie účastníkov školenia s hmotnoprávnymi ustanoveniami zákona, s aplikáciou jednotlivých ustanovení v praxi spolu s judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň

·       Podstata samosprávy v zmysle ústavy a zákona o obecnom zriadení

·       Členenie obce a názvy ulíc

·       Samosprávne kompetencie

·       Orgány obce a ich vzájomný vzťah

·       Starosta

·       Obecné zastupiteľstvo

·       Uznesenia zastupiteľstva a rokovací poriadok

·       Všeobecne záväzné nariadenia obce a najpodstatnejšie nálezy ústavného súdu v tejto oblasti

·       Starosta obce správnoprávna a trestnoprávna oblasť

·       Poslanci - vznik funkcie

·       Právomoci - trestná zodpovednosť

·       Workshop praktické otázky 

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Aplikácia zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac