ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec

7. novembra 2023 09:00-12:00 hod

JUDr. Matej Čakajda, LL.M.

Lektor pracuje ako vedúci oddelenia kontroly na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. V rámci pracovnej agendy sa zameriava na právnu reguláciu a dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich zo zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorého súčasťou je aj problematika tzv. cookies. V minulosti pôsobil ako právny expert na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa podieľal na tvorbe zákonov a iných právnych predpisov. Taktiež sa v rámci viacerých mimovládnych organizácií angažuje v téme zvyšovania informačnej a digitálnej gramotnosti širokej verejnosti. 

Forma Seminár
Dátum 7. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre prevádzkovateľov webových stránok, e-shopov, blogov či online marketérov. Rovnako je vhodný pre ľudí pracujúcich s problematikou ochrany osobných údajov v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Po absolvovaní semináru účastník nadobudne komplexný prehľad

Cieľ

Seminár je zameraný na problematiku ukladania a získavania prístupu k cookies. Cieľom je priblížiť účastníkom problematiku cookies vo všeobecnosti, ozrejmiť legislatívny rámec v podmienkach Slovenskej republiky a Európskej únie a poukázať na právne riziká nesprávneho nastavenia cookies.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU .


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň

Na seminári sa dozviete:

- čo sú to cookies ? 

- prečo sú cookies dôležité?

- aktuálna legislatíva súvisiaca s cookies 

- riziká pri nesprávnom ukladaní cookies

- rozhodnutia o porušení právnych predpisov súvisiacich s cookies v rámci SR a EÚ.

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac