ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

25. októbra 2023 09:00-15:00 hod

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pôsobil 5 rokov na ÚOHS (na Slovensku ÚVO) ako vedúci oddelenia na Sekcii verejných zákaziek. Zbieral skúsenosti aj na Ústavnom súde či v Kancelárii verejného ochrancu práv. V súčasnosti pracuje v spoločnosti OTIDEA LEGAL na pozícii právnika a poradcu v oblasti verejných zákaziek. V oblasti verejných zákaziek sa špecializuje na verejné zákazky so zahraničnými dodávateľmi, nákupy vedeckých prístrojov a špeciálnych zariadení v oblasti vedy a výskumu. Okrem aktívnej administrátorskej činnosti sa špecializuje na námietky u ÚOHS pre dodávateľskú sféru.

Forma Workshop
Dátum 25. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre uchádzačov, dodávateľov o verejné zákazky v ČR

Cieľ


Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy povinnej elektronickej komunikácie podľa českého zákona o zadávaní verejných zákaziek. Prejdeme si najtypickejšie požiadavky kvalifikácie a ako je ako dodávateľ zo Slovenska splníte. Na praktických príkladoch si ukážeme ako ponuky pripraviť, ako a kedy používať Jednotné európske osvedčenie pre verejné zákazky, ako a kedy predkladať doklady v originálnej podobe a ako preukázať skutočných vlastníkov vašej spoločnosti. Ukážeme, akým spôsobom budete podpisovať zmluvu a ako bude prebiehať jej zverejnenie. Na záver sa krátko zastavíme aj u možností, ktoré máte, keď zákazka nejde podľa Vašich predstáv a je potreba sa proti krokom zadávateľ brániť.   Po tomto workshope Vás už v Čechách vo verejných zákazkách nič neprekvapí.


PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 
 

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Ako podať ponuku na verejnú zákazku v ČR:

 

1) Elektronické nástroje a ako podať ponuku

 

2) Elektronická komunikácia so zadávateľom

 

3) Rozbor typických požiadaviek zadávateľa

 

4) Kvalifikácia a akými doklady ju preukazovať (vrátane JED)

 

5) Priebeh zadávacieho konania z pohľadu dodávateľa

 

6) Úkony vybraného dodávateľa (originály dokladov ku kvalifikácii a preukázanie skutočného vlastníka)

 

7) Uzatvorenie zmluvy

 

8) Možnosť obrany proti nesprávnemu postupu zadávateľa

 

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Celkom 132 € (s DPH)

Partneri

Viac