ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov

25. júna 2024 09:00-13:00 hod

Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001. Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti. 

Forma Seminár
Dátum 25. júna 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre novinári, hovorcovia, tvorcovia obecných, školských a firemných novín, periodík, newslettrov a obsahu webstránok, komunikační referenti zo štátnej správy, samosprávy, súkromného sektora a neziskového sektora

Cieľ

Zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách účinný od 1. 1. 2023  – prehľad najdôležitejších povinností

Zákon č. 265/2022 Z.z. o publikáciách účinný od 1. 8. 2022 – prehľad najdôležitejších povinnostíPrihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online aplikácia
Rozsah a náplň

·       Zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách účinný od 1. 1. 2023  – prehľad najdôležitejších povinností

·       Zákon č. 265/2022 Z.z. o publikáciách účinný od 1. 8. 2022 – prehľad najdôležitejších povinností

·       Povinnosti vydavateľa: evidencia, financovanie, povinné výtlačky, sankcie, ...

·       Právo na vyjadrenie a právo na dodatočné oznámenie

·       Základy autorského práva – preberanie textov a obrázkov, citovanie, uvádzanie zdroja

·       Internet z pohľadu práva: diskusie, regulovanie obsahu, cenzúra

·       Zamestnanecké dielo

·       Právna zodpovednosť novinára a jeho zamestnávateľa ako vydavateľa

·       Právo na ochranu osobnosti a citlivých dát

·       Vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov – pravidlá a časté porušenia

·       Ochrana osobných údajov (GDPR) v praxi novinára – najčastejšie pochybenia

·       Žaloba na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka

·       Využívanie Infozákona pri práci novinára

·       Ako sa z pozície štátneho a verejného orgánu brániť zneužívaniu Infozákona

·       Diskusia

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac