ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

26. januára 2021 09:00-12:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 26. januára 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejný obstarávatelia, ktorí realizujú ojedinele jednoduché PLZ

Cieľ

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.
Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. Účastníci môžu zadávať lektorovi otázky cez mikrofón alebo písať do verejného chatu.

Prihláška na stiahnutie TU. 

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

zákonné ustanovenia o PLZ a základné náležitosti PLZ (delenie, lehoty a pod.)

- príprava výzvy na prekladanie ponúk v ISZU

- príprava súťažných podkladov a ich zverejnenie

- príprava (jednoduchých) podmienok účasti pre tovar, službu, stavebnú prácu

- implementácia sociálneho hľadiska do súťaže (pre fondové zákazky)

- vysvetľovanie

- komisia a proces vyhodnocovania

- profil, referencie, oznámenie o výsledku

Prípadné potrebné podklady a materiály

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Celkom 84 € (s DPH)

Partneri

Viac