ONLINE - Praktické príklady v NOVEJ elektronickej platforme

10. októbra 2023 09:00-13:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 10. októbra 2023
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejní obstarávatelia, obstarávatelia, obce, mestá, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie

Cieľ

V mesiaci júl 2023 došlo k migrácii Elektronickej platformy do systému Úradu vlády SR. Tento krok so sebou priniesol zmeny technického aj vizuálneho riešenia elektronickej platformy a zmeny pre verejných obstarávateľov aj dodávateľov v spôsobe registrácie, prihlasovania, prístupu cez novú web stránku a pod. Školenie Vás prevedie procesom registrácie, prihlasovania a realizáciou zákazky s nízkou hodnotou (ZSNH) v prostredí novej Elektronickej platformy.

  Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

-                 NOVÁ Elektronická platforma v systéme ÚV SR

-                 Prihlasovanie a registrácia do NOVEJ EP

-                 Prístup k NOVEJ EP

-                 Realizácia zákaziek v NOVEJ EP

-                 Realizácia ZSNH

-                 Nová úprava § 117

-                 Zavedenie dvoch druhov (kategórii) zákaziek s nízkou hodnotou

-                 Novinky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky

-                 Výzva na predkladanie ponúk - povinné náležitosti

-                 Povinné lehoty pri ZSNH

-                 Elektronická platforma a ZSNH

-                 Aktuálne finančné  limity

-                 ZSNH aEKS

-                 Súhrnné správy v zmysle novely (spôsob zadávania, nové druhy súhrnných správ)

-                 Ukážka zadania súhrnných správ

-                 Ukážka realizácie ZSNH v NOVEJ Elektronickej platforme od založenia zákazky až po vyhodnotenie

 

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Praktické príklady v NOVEJ elektronickej platforme
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac