ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára

19. apríla 2021 - 21. apríla 2021 09:00-16:30 hod

Ing. Branislav Gablas PhD.

Školiteľ má 11 ročnú prax školení PRINCE2®  a dosiahnuté najvyššie možné vzdelanie PRINCE2®  Professional. Je projektovým manažérom viacerých projektov. Branislav Gablas zároveň pôsobí ako pedagóg na vysokej škole a metodiku projektového riadenia prednáša aj v zahraničí.Lektor sa špecializuje na PRINCE2® Professiona, PMP, IPMA B, PRINCE2®  Agile, Scrum, PMI-ACP, Agile Project Management a ďalšie    

Forma Workshop
Dátum 19. apríla 2021
21. apríla 2021
Dĺžka 3 dni
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre projektových manažérov, vedúcich a členov projektového tímu, dodávateľov a odberateľov projektov, spolupracujúce osoby, pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov, študentov projektového manažmentu.

Cieľ

Náš školiteľ je jediný v ČR a SR s certifikátom PRINCE2® Professional a zároveň pracoval v medzinárodnom tíme v oblasti výskumu projektového riadenia, za čo získal titul PhD. Napriek nespornej kvalite školenia a podporných materiálov webinárového školenia poskytovaného našou firmou, jeho cena je podstatne nižšia ako pri prezenčnom školení a ďalej poskytujeme výrazné zľavy.Každé školenie je robené interakciou s účastníkmi školenia.Dôležité upozornenie  - nepúšťame nahrávku, ale každé školenie sa realizuje naživo.Na školenie poskytujeme garanciu vrátenia peňazí, ak nebudete spokojní, celú sumu vám vrátime.Pokiaľ chcete vedieť viac, radi Vám pošleme ukážku školenia a všetky materiály, ktoré poskytujeme ku školeniu.

Školenie je určené pre:

PRINCE2® Foundation je prvá úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Kurz je vhodný pro projektových manažérov, vedúcich a členov projektového tímu, dodávateľov a odberateľov projektov, spolupracujúce osoby, pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov, študentov projektového manažmentu.Komukoľvek, kto sa chce pripraviť na medzinárodnú certifikáciu PRINCE2® a zároveň sa s touto metodikou chce zoznámiť pre vlastnú prax.Výhodou je, že dané školenie nie je nijako sektorovo ohraničené. Projekty sa realizujú vo všetkých oblastiach hospodárstva, preto je táto kvalifikácia často vyžadovaná.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU
 

V cene je zahrnuté

Cena kurzu obsahuje

V cene školenia ponúkame ako jediní na Slovensku  dvojjazyčnú anglicko –slovenskú učebnicu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“, ktorú si môžete prezrieť v on-line podobe alebo vám môžeme poslať reálny výtlačok knihy. Všetci študenti získavajú  prístup do e-learningového prostredia. Nájdete tam  viac ako 4 hodiny videoprednášok rozdelených podľa oblastí metodiky PRINCE2®, množstvo doplnkovej dokumentácie a možnosť realizovať si on-line skúšobné testy na preverenie pochopenia metodiky.

Všetky materiály k webinárovému školeniu v cene 590 EUR poskytujeme online. Kniha v online podobe nie je.

V cene kurzu 650 EUR od nás ešte dostanete Knihu Základy metódy projektového riadenia PRINCE2 - dvojjazyčná anglicko slovenská učebnica PRINCE2 a Šanom PRINCE2 Foundation - šanon obsahuje farebné prednášky s popisom pod každým slidom, prípadovú štúdiu, 2 sady vzorových testov pre úroveň Foundation spolu s vysvetlením správnych odpovedí.

Časový harmonogram kurzu

Dĺžka trvania

3 dní  online  + predkurzová príprava (samoštúdium). Školenie sa realizuje v čase, ktorý najlepšie vyhovuje našim študentom.

K samoštúdiu poskytujeme online materiály a kompletný E-learning v ktorom je celá metodika spracovaná vo forme videoprednášok.

E-learning ďalej obsahuje testovacie otázky, ktoré slúžia na prípravu na certifikačnú skúšku, množstvo podpornej dokumentácie, vzory manažérskych dokumentov. Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2®. Postupnosť preberania metodiky je usporiadaná tak, aby jednotlivé časti do seba čo najlepšie zapadali.

Predbežný harmonogram:

 • 1. deň: 09:00 - 16:30
 • 2. deň: 09:00 - 16:30
 • 3. deň: 09:00 - 12:00
Rozsah a náplň

Predkurzová príprava

 • Sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami na úroveň Foundation, ktoré pomôžu kurz zvládnuť a kvalitne sa naň pripraviť
 • Dvojjazyčná anglicko – slovenská učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® za príplatok 30 EUR
 • mapa procesov
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2®
 • krátky výkladový slovník

Školiace materiály

 • farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov v elektronickej verzii
 • prípadová štúdia s otázkami ku každej preberanej Téme a vysvetleniami správnych odpovedí 
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok s vysvetlením odpovedí 

Prístup do e-learningu PRINCE2® Foundation

 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 • Zobrazenie videí so zhrnutím metodiky projektového riadenia
 • Zobrazenie kompletných prednášok z metodiky - viac ako 4 hodiny
 • generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2®
 • Zobrazenie Manažérskych dokumentov v PDF, WORD a EXCEL
 • Zobrazenie kompletnej dokumentácie k metodike       

Záverečná medzinárodná skúška

 Skúšku môžete realizovať u nás, alebo online z domu. Za online skúšku je doplatok 30 EUR.

 • 75 otázok
 • Všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností
 • 50% správnych odpovedí
 • Dĺžka skúšky 60 minút
 • Jazyk skúšky slovenčina
 • V prípade, ak chcete jazyk skúšky angličina, na získnie certifikátu je potrebné dosihnuť 55% správnych odpovedí zo 60 otázok.

 

Obsah

Počas školenia sa preberá celá metodika PRINCE2® Foundation. Cieľom je pochopenie metodiky PRINCE2® , príprava účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® a motivovanie účastníkov používanie získaných vedomostí v praxi.

 

Čo Vás naučíme?

 

 • Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením
 • Sedem PRINCE2® tém – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu
 • Sedem PRINCE2® procesov – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu
 • Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2®  prostrediu projektu
 • Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi, princípmi a dokumentami

Garancie

Garancia kvality

Ak si u nás zakúpite kurz a počas prvého dňa školenia nebudete spokojný s našou kvalitou, vrátime vám celú zaplatenú cenu kurzu. Elektronické verzie dokumentov vám zostávajú. Robíme všetko preto, aby naši účastníci v cene získali nielen certifikáty, ale aj dlhodobé vedomosti. Investujeme nemálo prostriedkov a času do sebavzdelávania a rozvoja našej školiacej agentúry. V cene školenia sa snažíme poskytnúť najvyšší štandard.

Garancia získania certifikátu

Garantujeme vám 100% absolvovanie testu PRINCE2 Foundation. Úspešnosť na skúškach máme veľmi vysokú. Ak sa budete aktívne zúčastňovať webinárového školenia a odpovedať na otázky školiteľa no ak počas skúšky nebudete mať svoj deň a nezískate 50% správnych odpovedí, skúšku si u nás môžete kedykoľvek zopakovať. Ponúkame Vám možnosť zopakovať si celý trojdňový kurz zdarma. Hradíte si iba certifikačný test.

Garancia dobrej ceny a najvyššej kvality

Nie je nič jednoduchšie, ako ponúknuť nižšiu cenu, keď ukážete cenovú ponuku konkurencie. Patrí to k nie veľmi čistým praktikám v podnikaní. My vám ponúkame dobrú cenu od začiatku. Okrem toho, keď sa zúčastníte prvého dňa školenia a nebude vám náš prístup vyhovovať, kľudne nám to povedzte a vrátime vám plnú sumu. Náš ďalší záväzok - dáme Vám 100 €, ak Vám konkurencia poskytne rovnakú alebo vyššiu kvalitu školenia ako poskytujeme my za lepšiu cenu. Stačí byť lepší ako my v 5 nasledovných oblastiach:

 1.       Materiály

Ako jediný na Slovensku ponúkame v cene kurzu nami vydanú dvojjazyčnú anglicko-slovenskú knihu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“

 1.       Videoškolenia

Ako jediný na Slovensku máme spracovanú metodiku PRINCE2® vo forme videí trvajúcich viac ako 4 hodiny v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre účastníkov našich kurzov je prístup k videám ZDARMA

 1.       E-learning

Stránka www.prince-2.sk je vzdelávací portál, kde okrem videí nájdete prístup k testovacím otázkam, podporným materiálom. Účastníci si môžu vygenerovať neobmedzený počet vzorových otázok podobných certifikačnej skúške PRINCE2.

 1.       Skúsenosti

Náš školiteľ má najvyšší certifikát PRINCE2 Professional, okrem toho mnoho ďalších certifikátov. Získal titul PhD za ekonómiu v oblasti výskumu nových metód projektového riadenia. Všetky tieto vedomosti Vám odovzdáme počas školenia.

 1.       Skúsenosti s webinárovými školeniami

Máme viac ako 4 ročné  skúsenosti s realizovaním desiatok webinárových školení, ktoré vieme preukázať. Máme všetku potrebnú technológiu a SW.

Tento záväzok nás neustále núti zlepšovať sa a radi to pre vás robíme. Ak má konkurencia nižšiu cenu, skúste porovnať porovnateľné, aby ste boli spokojní aj s priebehom školenia a dostali ste za svoje peniaze skutočnú hodnotu.
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára
Celkom 708 € (s DPH)

Partneri

Viac