ONLINE - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom

20. marca 2024 09:00-16:00 hod

RNDr. Alexander Birčák

Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, lektorom manažérskych školení a osobného rozvoja. Alexander Birčák je praktik – prednáša o veciach, ktoré na vlastnej koži zažil a zaviedol do praxe sám u seba, alebo u svojich klientov. Vytvoril napr. nový produkt stavebného sporenia Rekofond Wüstenrot. Akčný plán na podporu predaja Corgon Linde priniesol medziročný nárast predaja o 39,2 %. Jeho kampaň na PZP vyniesla Českú podnikateľskú pojišťovňu medzi troch najväčších poisťovateľov v ČR. Alexander Birčák danú tému nielen odprednáša, ale aj pomáha klientom získané vedomosti úspešne zaviesť do praxe.

Forma Workshop
Dátum 20. marca 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Cieľom školenia je ukázať vám, ako krok po kroku vyjednávať s nepriateľom a dohodnúť sa s ním na vzájomne výhodnej spolupráci, alebo aspoň na minimalizácii škôd v prípade nedohody.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.
 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Vyjednávanie s priateľskými, alebo aspoň s neutrálnymi (zdvorilými) ľuďmi je jednoduché, pretože títo ľudia sú nastavení na to, aby sa nám snažili aspoň minimálne vyjsť v ústrety.

Naša kultúra predpokladá, že keď nám niekto priateľsky vyjde v ústrety, tak my potom priateľsky vyjdeme v ústrety jemu. To je veľmi dôležité pri prekonávaní konfliktných situácií pri spolupráci.

Skutočné vyjednávanie je vyjednávanie s nepriateľom. Nepriateľ je totiž človek, ktorý nám nechce vyjsť v ústrety a často nám naopak chce ešte aj uškodiť. S takými ľuďmi veľmi ťažko hľadáme styčné body, na ktorých by sme založili spoluprácu.

Pri vyjednávaní s nepriateľom je preto dôležité nájsť takú dohodu, ktorú budú chcieť všetci zúčastnení sami dodržiavať, pretože s tou dohodou im bude lepšie, ako bez nej. Práve o tom je toto školenie.


Témy školenia:

- tri spôsoby dosahovania úspechu pri vyjednávaní,
- emočná inteligencia pri vyjednávaní,
- 4 etapy konštruktívnej komunikácie s nepriateľom,
- ako nájsť to, čo nás spája, keď nás nespája nič,
- princíp získať výhodu / zabrániť škode pri vyjednávaní.

Miesto konania
ONLINE - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac