Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024
Administratíva
25.4.2024 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Seminár ONLINE - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"
Administratíva
14.5.2024 Mgr. Valér Rabenseifer
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 100 €
Workshop ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ - Výnimky zo zverejňovania a aké údaje sa nezverejnia/prekryjú
Administratíva
16.5.2024 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"
Administratíva
23.5.2024 JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi
Právo
27.5.2024 Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie s majetkom štátu a uzatváranie zmlúv
Právo
29.5.2024 Mgr. Rastislav Duban
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVEBNÝ DOZOR
Rozvoj osobnosti
4.6.2024 Ivan Pauer
Stredne pokročilý 18 100 €
Workshop ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024
Administratíva
5.6.2024 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
6.6.2024 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 14 90 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
6.6.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM
HR Management
11.6.2024 Ing. Miroslav Šustek
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 150 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024

25. apríla 2024
 

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola.  Prihlasujte sa prosím ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

14. mája 2024
 

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť ...

Mgr. Valér Rabenseifer Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Valér Rabenseifer
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ - Výnimky zo zverejňovania a aké údaje sa nezverejnia/prekryjú

16. mája 2024
 

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok z pohľadu ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"

23. mája 2024
 

Finančná kontrola je základný nástroj orgánov verejnej správy na získanie uistenia o tom, že poskytované verejné financie spĺňajú všetky podmienky ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi

27. mája 2024
 

Zmeny vyplývajúce z noviel právnych predpisov – povinnosť úpravy registratúrnych poriadkov, zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov atď. Na seminári sa oboznámite ...

Mgr. Jana Bauerová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie s majetkom štátu a uzatváranie zmlúv

29. mája 2024
 

Cieľom bude -          poskytnúť detailný výklad správneho zákonného postupu správcov majetku štátu pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom štátu -          komplexne ...

Mgr. Rastislav Duban Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Rastislav Duban
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVEBNÝ DOZOR

4. júna 2024
 

Cieľom školenia je oboznámiť Vás s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb."Každý účastník dostane zo ...

Ivan Pauer Úroveň: Stredne pokročilý Ivan Pauer
Počet voľných miest: 18 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024

5. júna 2024
 

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola.  Prihlasujte sa prosím ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

6. júna 2024
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

6. júna 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM

11. júna 2024
 

Školenie je zamerané na osvojenie základných princípov a teoretických poznatkov v nadväznosti na inovatívne formy projektovania, prípravy a realizácie stavieb ...

Ing. Miroslav Šustek Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Miroslav Šustek
Počet voľných miest: 15 Cena: 150 €

Partneri

Viac