Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
6.6.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 100 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: prehľad najväčších problémov škôl a ROPO a praktické rady v roku 2024
Právo
11.6.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 16 100 €
Workshop ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI
HR Management
18.6.2024 Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov
Právo
25.6.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
7.8.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
21.8.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 16 100 €
Seminár BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi
Právo
24.9.2024 Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 100 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
25.9.2024 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 105 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

6. júna 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: prehľad najväčších problémov škôl a ROPO a praktické rady v roku 2024

11. júna 2024
 

Ozrejmiť najčastejšie aplikačné problémy povinných osôb s týmto zákonom a odporučiť praktické riešenia poskytnúť konkrétne odpovede na otázky účastníkov. Prihláška na ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI

18. júna 2024
 

Poskytnúť základný prehľad o hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútoch antidiskriminačného práva, ktoré sú obsiahnuté v antidiskriminačnom zákone a ďalších právnych predpisoch. Prihláška na školenie na stiahnutie ...

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov

25. júna 2024
 

Zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách účinný od 1. 1. 2023  – prehľad najdôležitejších povinností Zákon č. 265/2022 Z.z. o publikáciách ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

7. augusta 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

21. augusta 2024
 

Cieľom je:  Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi

24. septembra 2024
 

Zmeny vyplývajúce z noviel právnych predpisov – povinnosť úpravy registratúrnych poriadkov, zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov atď. Na seminári sa oboznámite ...

Mgr. Jana Bauerová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Počet voľných miest: 17 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

25. septembra 2024
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 105 €

Partneri

Viac