Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
5.10.2023 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 105 €
Seminár BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2023 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi
Právo
12.10.2023 Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 100 €
Seminár ONLINE - Aplikácia zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Administratíva
17.10.2023 JUDr. Tomáš Buzinger
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Seminár ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE
Právo
24.10.2023 Mgr. Rastislav Duban
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
25.10.2023 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 100 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
25.10.2023 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 110 €
Seminár ONLINE - Najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
Právo
26.10.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec
Elektronizácia
7.11.2023 JUDr. Matej Čakajda, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Seminár ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA
Právo
9.11.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
7.12.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 16 100 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

5. októbra 2023
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 19 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2023 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi

12. októbra 2023
 

Na seminári sa oboznámite s platnými právnymi predpismi upravujúcimi správu registratúry tak, aby ste mohli bez ťažkostí plniť všetky povinnosti pôvodcu registratúry. ...

Mgr. Jana Bauerová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Počet voľných miest: 19 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Aplikácia zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

17. októbra 2023
 

Cieľom je oboznámenie účastníkov školenia s hmotnoprávnymi ustanoveniami zákona, s aplikáciou jednotlivých ustanovení v praxi spolu s judikatúrou Ústavného súdu ...

JUDr. Tomáš Buzinger Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Tomáš Buzinger
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE

24. októbra 2023
 

Cieľom seminára je účastníkov oboznámiť s nakladaním majetku štátu, ktorú vykonávajú správcovia majetku štátu. Taktiež poskytnúť novinky, aktuálne informácie, praktické príklady, ...

Mgr. Rastislav Duban Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Rastislav Duban
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

25. októbra 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

25. októbra 2023
 

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 20 Cena: 110 €
Seminár

ONLINE - Najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania

26. októbra 2023
 

Cieľom kurzu je poskytnutie informácií o najdôležitejších povinnostiach a najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša a poukázanie na najčastejšie pochybenia pri ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec

7. novembra 2023
 

Seminár je zameraný na problematiku ukladania a získavania prístupu k cookies. Cieľom je priblížiť účastníkom problematiku cookies vo všeobecnosti, ozrejmiť ...

JUDr. Matej Čakajda, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Matej Čakajda, LL.M.
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA

9. novembra 2023
 

Vážení poslanci a starostovia - pripravte sa na svoje funkcie s NAMI. Získate všetko čo vo svojich funkciách potrebujete vedieť. Prihláška ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

7. decembra 2023
 

Cieľom je:  Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €

Partneri

Viac