Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021
Verejné obstarávanie
16.2.2021 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 105 €
Seminár BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Právo
7.4.2021
8.4.2021
Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 150 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021

16. februára 2021
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

7. apríla 2021 - 8. apríla 2021
 

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi ...

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 150 €

Partneri

Viac