Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity
Verejné obstarávanie
31.5.2022 Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 5 100 €
Seminár ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
1.6.2022 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Seminár ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy podľa nových pravidiel - aplikácia v praxi
Verejné obstarávanie
2.6.2022 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pokročilý 16 95 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
7.6.2022 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 105 €
Workshop ONLINE - Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO
Verejné obstarávanie
8.6.2022 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 14 85 €
Seminár BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien
Verejné obstarávanie
9.6.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 100 €
Seminár ONLINE - „Obstarávanie dotovaných osôb v podmienkach Programu rozvoja vidieka a v rámci EŠIF pre programové obdobie 2014-2020“
Verejné obstarávanie
14.6.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 22 100 €
Seminár BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM
Verejné obstarávanie
23.6.2022 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 15 100 €
Seminár BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po novom
Verejné obstarávanie
28.6.2022 Mgr. Martin Garaj, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Seminár ONLINE - Podmienky účasti - ich preukazovanie a vyhodnocovanie z pohľadu dodávateľa aj verejného obstarávateľa
Verejné obstarávanie
29.6.2022 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 20 85 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
13.7.2022
14.7.2022
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 17 150 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
10.8.2022
11.8.2022
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 145 €
Seminár BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
21.9.2022
22.9.2022
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 150 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity

31. mája 2022
 

Cieľom školenia je oboznámiť záujemcov s prípravou Dynamických nákupných systémov. Od prípravnej fázy po realizáciu vrátane definovania benefitov v porovnaní s klasickou súťažou.   Prihláška ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Počet voľných miest: 5 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

1. júna 2022
 

Oboznámenie sa s aktuálnymi postupmi pri obstarávaní stavebných zákaziek nadlimitných, podlimitných, s nízkou hodnotou   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy podľa nových pravidiel - aplikácia v praxi

2. júna 2022
 

Podmienky účasti podľa § 32 až § 36 ZVO skúmajú a overujú skutočnosti z minulej činnosti záujemcov a uchádzačov, podmienky plnenia zmluvy podľa ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

7. júna 2022
 

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 10 Cena: 105 €
Workshop

ONLINE - Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO

8. júna 2022
 

Súhrnné správy trápia nejedného verejného obstarávateľa. Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša veľké zmeny v súhrnných správach – ako často ich treba zasielať... aké ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 14 Cena: 85 €
Seminár

BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien

9. júna 2022
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 17 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - „Obstarávanie dotovaných osôb v podmienkach Programu rozvoja vidieka a v rámci EŠIF pre programové obdobie 2014-2020“

14. júna 2022
 

  Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov je jedna ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 22 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM

23. júna 2022
 

Seminár je zameraný na vysvetlenie postupov pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa ustanovení zákona a v nadväznosti na praktické skúsenosti. Objasnenie jednotlivých inštitútov ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po novom

28. júna 2022
 

Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame sa na celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky ...

Mgr. Martin Garaj, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Martin Garaj, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Podmienky účasti - ich preukazovanie a vyhodnocovanie z pohľadu dodávateľa aj verejného obstarávateľa

29. júna 2022
 

Cieľom je prezentovať možnosti nastavenia, preukazovania a vyhodnocovania podmienok účasti zo strany obstarávateľa aj dodávateľa.   Prihláška na stiahnutie TU.  V prípade webových kurzov ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

13. júla 2022 - 14. júla 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 17 Cena: 150 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

10. augusta 2022 - 11. augusta 2022
 

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 31.03.2022.   Prihláška na školenie na ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 145 €
Seminár

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

21. septembra 2022 - 22. septembra 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 150 €

Partneri

Viac