Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Verejné obstarávanie
26.1.2021 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 70 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"
Verejné obstarávanie
27.1.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 17 70 €
Seminár ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
28.1.2021 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 85 €
Seminár ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
28.1.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár ONLINE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa nových pravidiel - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
3.2.2021
4.2.2021
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 18 145 €
Seminár ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy
Verejné obstarávanie
10.2.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pokročilý 16 90 €
Seminár ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021
Verejné obstarávanie
16.2.2021 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 105 €
Seminár BRATISLAVA - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
17.2.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 90 €
Workshop BRATISLAVA - Analytická príprava a tvorba súťažných podkladov – praktický worskhop
Verejné obstarávanie
23.2.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 16 90 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
24.2.2021
25.2.2021
Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Začiatočník 15 145 €
VIP akcia BRATISLAVA - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
10.3.2021 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Stredne pokročilý 16 80 €
Workshop BRATISLAVA - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
16.3.2021
17.3.2021
Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 10 145 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

26. januára 2021
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.Je to živé školenie, ktoré prebieha v online ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 70 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"

27. januára 2021
 

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 70 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

28. januára 2021
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 13 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

28. januára 2021
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa nových pravidiel - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

3. februára 2021 - 4. februára 2021
 

  Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa nových pravidiel. PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA STIAHNUTIE TU. Prihlasujte ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 18 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy

10. februára 2021
 

Podmienky účasti podľa § 32 až § 36 ZVO skúmajú a overujú skutočnosti z minulej činnosti záujemcov a uchádzačov, podmienky plnenia zmluvy podľa ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021

16. februára 2021
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

17. februára 2021
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 10 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Analytická príprava a tvorba súťažných podkladov – praktický worskhop

23. februára 2021
 

Súťažné podklady – významný dokument vo verejnom obstarávaní, ktorý nemá kopírovať znenie zákona ale ho rozpracovať.   Prihláška na školenie na stiahnutie ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár

24. februára 2021 - 25. februára 2021
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR aj v zmysle rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. Prihláška na ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Začiatočník Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 15 Cena: 145 €
VIP akcia

BRATISLAVA - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie

10. marca 2021
 

Cieľom seminára je priniesť know-how účastníkom seminára z desiatok najnovších a najzaujímavejších rozhodnutí, metodík a usmernení ÚVO to najlepšie. Ak ste si mysleli, ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Počet voľných miest: 16 Cena: 80 €
Workshop

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých – 2 dňové školenie

16. marca 2021 - 17. marca 2021
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR a zároveň si aj prakticky vyskúšať prípravu a vyhlásenie zákazky. Prihláška na ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 10 Cena: 145 €

Partneri

Viac