Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť
Verejné obstarávanie
31.5.2023 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 60 €
Seminár ONLINE - VO pre pokročilejších obstarávateľov- Staňte sa odborníkmi na VO
Verejné obstarávanie
15.6.2023 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Verejné obstarávanie
21.6.2023
22.6.2023
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 18 155 €
Seminár ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien
Verejné obstarávanie
22.6.2023 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 19 90 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" podľa nových pravidiel
Verejné obstarávanie
22.6.2023 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 17 90 €
VIP akcia BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO
Verejné obstarávanie
23.6.2023 JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 60 €
Workshop ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel
Verejné obstarávanie
13.7.2023 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Verejné obstarávanie
26.7.2023
27.7.2023
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 155 €
Seminár ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
9.8.2023 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 24 95 €
Seminár ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
16.8.2023
17.8.2023
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 155 €
Seminár BRATISLAVA - Vybrané témy rozhodovacej praxe v oblasti verejného obstarávania
Verejné obstarávanie
7.9.2023 Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Stredne pokročilý 18 100 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť

31. mája 2023
 

Cieľom seminára je priblížiť podmienky a proces realizácie priameho rokovacieho konania (PRK).   Prihláška na stiahnutie TU.  V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 60 €
Seminár

ONLINE - VO pre pokročilejších obstarávateľov- Staňte sa odborníkmi na VO

15. júna 2023
 

Cieľom školenia je priblížiť spôsob vytvorenia a administrácie zákazky od založenia po vyhodnotenie. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov je jedna ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

21. júna 2023 - 22. júna 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 18 Cena: 155 €
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

22. júna 2023
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe -  ukážka najčastejšie využívaných ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 19 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" podľa nových pravidiel

22. júna 2023
 

Súhrnné správy trápia nejedného verejného obstarávateľa. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla veľké zmeny v súhrnných správach – ako často ich treba zasielať... ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 90 €
VIP akcia

BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO

23. júna 2023
 

Pracovné raňajky v rámci ktorých sa môžete okrem výborného občerstvenia obohatiť i o veľa vedomostí a skúseností priamo s odborníkmi na verejné obstarávanie ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 60 €
Workshop

ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel

13. júla 2023
 

Účely veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.3.2022 a ich aplikácia v postupoch obstarávania potravín; prehľad novelizovaných ustanovení a inštitútov zákona o verejnom ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

26. júla 2023 - 27. júla 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 155 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

9. augusta 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 24 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

16. augusta 2023 - 17. augusta 2023
 

  Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 155 €
Seminár

BRATISLAVA - Vybrané témy rozhodovacej praxe v oblasti verejného obstarávania

7. septembra 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s rozhodovacou praxou kontrolných orgánov pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj poukázať ...

Mgr. Oskár Kuna Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.   Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Počet voľných miest: 18 Cena: 100 €

Partneri

Viac