Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Vianočný špeciál - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Verejné obstarávanie
12.12.2023
13.12.2023
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 12 155 €
Seminár ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
16.1.2024 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"
Verejné obstarávanie
17.1.2024 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Workshop BRATISLAVA - Zákazka s nízkou hodnotou a podlimitná zákazka v kontexte nového informačného systému eForms – praktický workshop
Verejné obstarávanie
18.1.2024 Mgr. Katarína Hreusová
Začiatočník 20 100 €
Workshop BRATISLAVA - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel
Verejné obstarávanie
23.1.2024 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku - workshop
Verejné obstarávanie
24.1.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 100 €
Workshop ONLINE - "Realizujeme zákazku s nízkou hodnotou v Elektronickej platforme + eForms" - workshop
Verejné obstarávanie
31.1.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 100 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu
Verejné obstarávanie
6.2.2024 Ing. Dáša Lauková
JUDr. Zuzana Paľová
Stredne pokročilý 16 100 €
Workshop KOŠICE - Praktické príklady zákazky s nízkou hodnotou a podlimitnej zákazky v Elektronickej platforme + eForms - workshop
Verejné obstarávanie
8.2.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 100 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Vianočný špeciál - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

12. decembra 2023 - 13. decembra 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 12 Cena: 155 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

16. januára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"

17. januára 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o pravidlách, ktoré sú spojené so zadávaním ale najmä kontrolou zákaziek financovaných z fondov EÚ ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Zákazka s nízkou hodnotou a podlimitná zákazka v kontexte nového informačného systému eForms – praktický workshop

18. januára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad spojený so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek aj v kontexte nového informačného systému ...

Mgr. Katarína Hreusová Úroveň: Začiatočník Mgr. Katarína Hreusová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel

23. januára 2024
 

Účely veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.3.2022 a ich aplikácia v postupoch obstarávania potravín; prehľad novelizovaných ustanovení a inštitútov zákona o verejnom ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku - workshop

24. januára 2024
 

Cieľom je priblížiť aktuálny stav v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu hospodárskych subjektov, so zameraním na povinnosti a práva hospodárskych subjektov v procese prípravy ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - "Realizujeme zákazku s nízkou hodnotou v Elektronickej platforme + eForms" - workshop

31. januára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ po novele ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu

6. februára 2024
 

Oboznámiť účastníkov semináru s pohľadom vládneho auditu na procesy a postupy v oblasti verejného obstarávania, najmä pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych ...

Ing. Dáša Lauková Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Dáša Lauková
JUDr. Zuzana Paľová   JUDr. Zuzana Paľová
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

KOŠICE - Praktické príklady zákazky s nízkou hodnotou a podlimitnej zákazky v Elektronickej platforme + eForms - workshop

8. februára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ po novele ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €

Partneri

Viac