Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
VIP akcia ONLINE - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
22.4.2021 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Stredne pokročilý 14 80 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Verejné obstarávanie
27.4.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 90 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
30.4.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 17 80 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
5.5.2021
6.5.2021
JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 12 145 €
Workshop ONLINE - Ako nastaviť a vyhodnotiť kvalitatívne kritéria vo verejných zákazkách
Verejné obstarávanie
11.5.2021 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 75 €
Workshop ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých
Verejné obstarávanie
12.5.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 9 90 €
Seminár ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
19.5.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 6 90 €
Workshop ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop
Verejné obstarávanie
26.5.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 14 90 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"
Verejné obstarávanie
27.5.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 70 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
9.6.2021 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
VIP akcia

ONLINE - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie

22. apríla 2021
 

Cieľom seminára je priniesť know-how účastníkom seminára z desiatok najnovších a najzaujímavejších rozhodnutí, metodík a usmernení ÚVO to najlepšie. Ak ste si mysleli, ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Počet voľných miest: 14 Cena: 80 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

27. apríla 2021
 

Jedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

30. apríla 2021
 

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne reagovať na zabezpečenie svojich aktuálnych potrieb. Na školení ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 80 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie

5. mája 2021 - 6. mája 2021
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 12 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - Ako nastaviť a vyhodnotiť kvalitatívne kritéria vo verejných zákazkách

11. mája 2021
 

  Cieľom je predstaviť možnosti využívania kvalitatívnych kritérií pri hodnotení ponúk a diskutovať o vhodnosti nastavenia kvalitatívnych kritérií.   Prihláška na stiahnutie TU.  V ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 75 €
Workshop

ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých

12. mája 2021
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR pri uzatváraní rámcových zmlúv a  zriaďovaní dynamických nákupných systémov. Prihláška ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 9 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

19. mája 2021
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 6 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop

26. mája 2021
 

Aktuálne európske smernice a národná legislatívna úprava verejného obstarávania zdôrazňujú tri základné ciele – sociálna inklúzia, ochrana životného prostredia, inovácie. Ak ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"

27. mája 2021
 

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 70 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

9. júna 2021
 

Cieľom seminára je naučiť dodávateľov, uchádzačov ako správne podať ponuku na verejnú zákazku v ČR. PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €

Partneri

Viac