Adela Makovinská

Adela Makovinská

Lektorka, konzultantka a kouč

 • Špecializácia lektora

  Zameriava sa na nasledujúce oblasti:
  • Typológia osobnosti, psychologické aspekty konfliktných povolaní
  • Komunikácia, asertivita, neverbálna komunikácia, riešenie konfliktu, stresu
  • Rokovanie, vyjednávanie
  • Manažment – riadenie a vedenie ľudí, manažment zmeny, koučing a delegovanie, časový manažment
  • Prezentačné a predajné zručnosti
  • Lektorské zručnosti
  • Rozvoj tímu, budovanie tímu, manažment zavádzania zmien
  • Technika administratívy, vedenie sekretariátu
  • Diplomatický protokol – Viedenský dohovor o dipl. a konzulárnych stykoch
  • Biznis protokol, vedenie rokovaní, spoločenská etiketa, praktické cvičenia a iné.


 • Profesné skúsenosti

  Vyštudovala UK Bratislava odbor pedagogická psychológia, následne logopédiu, surdopédiu, psychopédiu. V rokoch už lektorskej činnosti 1997 – 1998 absolvovala postgraduálne štúdium na Fakulte manažmentu UK, odbor Európske štúdie, manažment. Okrem toho absolvovala celý rad tréningov a výcvikov v oblasti osobnostného rozvoja a manažérskych zručností.

  Už popri štúdiu mala záľubu v protokole a spoločenskej etikete. V rokoch 1993 – 1995 robila poradcu pre protokol v prezidentskej kancelárií a neskôr pripravovala z oblasti diplomatického protokolu a spoločenskej etikety mnohých protokolistov, ale aj osoby pohybujúce sa v politike a pripravujúce sa na zahraničné misie. Diplomatickému protokolu, biznis protokolu a spoločenskej etikete sa venuje t.č. len ako lektorka a konzultantka.

Partneri

Viac