Bc. Mariana Němcová

Bc. Mariana Němcová

Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno - partnerských vzťahov. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti. 
Špecializuje sa aj na prezentačné, komunikačné školenia a HR školenia.

 

Zoznam školení lektora Bc. Mariana Němcová

 • viac
  BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe 31.5.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - WORK – LIFE BALANCE alebo vyvarujte sa vyhoreniu a zachovajte si duševnú pohodu 28.6.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe 19.7.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac