doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

  • Špecializácia lektora

    Špecializuje sa na pracovné právo pre štátnu správu a súkromný sektor.
  • Profesné skúsenosti

    Má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti pracovného práva. V súčastnosti sa venuje prednášateľskej a poradenskej činnosti v personálnej oblasti.
  • Publikačná činnosť

    Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

Partneri

Viac