Dr. Katarína Grejták Bednáriková

externý lektor spoločnosti OTIDEA. Konateľka a konzultantka v oblasti verejného obstarávania a expert na právne poradenstvo v spoločnosti ADVAL spol. s r.o.. Členka fóra expertov – poradného orgánu predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie. Poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Verejnému obstarávaniu sa venuje od roku 2002.

Partneri

Viac