Ing. Ladislav Tamaši

Ing. Ladislav Tamaši

Pracuje vo verejnej správe. Má dlhoročné lektorské a poradenské skúsenosti. Má cca 20 ročnú prax v oblasti vzdelávania dospelých (komunikácia, time management, ekonomika firiem, finančný manaţment) a podnikateľského poradenstva (tvorba podnikateľských plánov a projektov).

Partneri

Viac