Ing. Miroslav Beňo

Ing. Miroslav Beňo

Pracoval na viacerých riadiacich pozíciách u alternatívnych komunikačných operátorov, internetových poskytovateľov a tiež u najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku. Prešiel od čisto technických pozícií, cez obchodné a projektové riadenie až po vrcholové manažérske pozície so zodpovednosťou aj za interné a externé komunikačné smerovanie. Aktívne sa venuje vzdelávaniu dospelých, či už priamo činnosťou v spoločnosti alebo ako konzultant a nadšený propagátor udržateľného rozvoja a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

 • Špecializácia lektora

  Celý profesionálny život venoval činnostiam spojených s komunikáciou – od úrovne technických prostriedkov, cez efektívne riadenie a koordináciu pracovných tímov až po vytváranie cielenej firemnej komunikačnej stratégie.
  Počas stredoškolských štúdií sa zaoberal vysielacími komunikačnými zariadeniami, vysokoškolské štúdium úspešne ukončil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore zvukovej a obrazovej techniky. Vzdelanie si priebežnedopĺňa - absolvoval niekoľko rozvojových programov v rámci Európy, ako aj pedagogický program pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 • Profesné skúsenosti

  Výber z portfólia realizovaných vzdelávacích a rozvojových programov:

  • Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica – Key Account Management v prostredí
  doručovacích služieb
  • PosAm, spol. s r.o., Bratislava – Sada individuálnych rozvojových programov
  v oblasti prezentačných techník pre vývojových pracovníkov
  • Slovenský zväz včelárov, Bratislava v spolupráci so Strednou odbornou školou
  Banská Bystrica - Výuka prezentačných zručností v rámci získania potrebnej
  kvalifikácie absolventov štúdia
  • Slovanet, a.s., Bratislava – dlhodobý vzdelávací a rozvojový program zameraný
  na obchodné zložky spoločnosti
  • EEA, s.r.o., Bratislava – workshop komunikačných zručností pre technicky
  orientovaných pracovníkov

Partneri

Viac