Ing. Miroslava Packová, PhD.

Ing. Miroslava Packová, PhD.

Špecializuje sa na komplexnú analýzu a implementáciu elektronických nástrojov s cieľom optimalizácie interných procesov plánovania a realizácie verejných obstarávaní. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať viaceré inšpiratívne prístupy a aplikovať ich aj v podmienkach zákona o verejnom obstarávaní.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na komplexnú analýzu a implementáciu elektronických nástrojov s cieľom optimalizácie interných procesov plánovania a realizácie verejných obstarávaní. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať viaceré inšpiratívne prístupy a aplikovať ich aj v podmienkach zákona o verejnom obstarávaní.

  Problematike manažmentu dodávateľských vzťahov sa venuje aj z vedecko-výskumného pohľadu na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V posledných rokoch sa zúčastnila viacerých domácich a zahraničných projektov a konferencií so zameraním na túto problematiku.

  Verejnému obstarávaniu sa venuje aj praktickou realizáciou verejných súťaží.

 • Profesné skúsenosti

  V súčasnosti pracuje na pozícii analytika – konzultanta a okrem realizácie verejných obstarávaní pre viacerých klientov vykonáva aj konzultačnú činnosť pri implementácii elektronických riešení súvisiacich s elektronizáciou procesov podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z..

  Poskytuje aktívnu odbornú podporu vyše stovke používateľov implementovaných systémov s cieľom zabezpečiť plynulosť procesov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

  Má skúsenosti s finančným manažment v objeme viac ako 1 mil. eur pri implementácii medzinárodných projektov programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Dunajský región v období 2007–2013 a 2014–2020.

  Lektorské skúsenosti nadobudla počas 3-ročnej praxe na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde vyučovala predmet Ekonomická analýza a podniku a Elektronické obchodovanie.

 • Publikačná činnosť

  Je pravidelnou spoluautorkou najmä zahraničných odborných ale aj vedeckých publikácií:

  2017 / Inovatívne partnerstvá v krajinách V4

  2016 / Vplyv konkurencie medzi dodávateľmi na efektívnosť verejných obstarávaní; Ekonomické anály; ISSN 1728-6239;

  2014 / Smart pre-commercial procurement environment: innovations driven form the demand side; IDIMT-2014: Networking Societies - Cooperation and Conflict; ISBN 978-3-99033-340-2

  2013 / Inteligentný nákupný systém pre rozvoj vidieckych oblastí; Aktuálne problémy slovenskej praxe: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie; ISBN 978-80-553-1606-2

Partneri

Viac