Lektor neexistuje

Zoznam školení lektora

 • viac
  BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla 20.6.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii 21.3.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov v roku 2024 28.2.2024
  Cena 96 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu 21.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku - workshop 22.2.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Praktické príklady zákazky s nízkou hodnotou a podlimitnej zákazky v Elektronickej platforme + eForms - workshop 12.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku 15.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM 26.3.2024
  Cena 180 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť 20.3.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dynamický nákupný systém – všetko, čo potrebujete vedieť 28.2.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024 5.3.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVEBNÝ DOZOR 10.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží" 13.3.2024
  Cena 132 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO 15.3.2024
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI 28.2.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi 19.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie – Úloha vedúceho zamestnanca a jeho kľúčové kompetencie pri vedení a motivácii zamestnancov 27.2.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Príprava zákazky od A po Z – špecializované školenie z pohľadu zadávateľov aj dodávateľov po NOVELE 16.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi" 7.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe 11.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Najčastejšie aktuálne pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania 13.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 19.3.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“ 19.3.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Podmienky účasti vs. osobitné podmienky zmluvy, aj pri účasti zahraničných dodávateľov. Ako preukázať podmienky účasti dodávateľa, subdodávateľa, „inej osoby“ a v prípade spoločných ponúk. 26.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém v kontexte nového informačného systému eForms 22.2.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Hlavný kontrolór obce - procesný výkon kontroly 21.3.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie 6.3.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom 20.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 16.4.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - KRITICKÉ MYSLENIE 4.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Menej používané postupy vo verejnom obstarávaní – rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, súťaž návrhov 21.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek 29.2.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 29.2.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI 3.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel 14.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie 22.5.2024-23.5.2024
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA – Asertivita a predchádzanie konfliktom 5.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy 26.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho uplatnenie v praxi v roku 2024 - rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení 21.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027" 9.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia - Revízne postupy, ich príprava, právne súvislosti, obrana proti nesprávnemu/subjektívnemu rozhodovaniu a postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa 10.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor 11.4.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo 14.3.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor 22.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark 17.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI 23.4.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci 23.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Komunikácia, PR, marketing a sociálne siete z PRAXE 9.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ 16.5.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami" 23.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami" 23.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVBYVEDÚCI 7.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním 18.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako zlepšiť komunikáciu a spoluprácu v tíme 30.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote 27.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac