Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti verejného obstarávania. Koordinuje a metodicky usmerňuje proces obstarávania vo vzťahu k organizáciám v pôsobnosti MZSR, posudzuje a kontroluje proces verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva, vydáva odborné stanoviská k procesom verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva. Pôsobí v ďalších dôležitých funkciách, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti.Zoznam školení lektora Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

  • viac
    BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity 1.12.2022
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac