Ing. Ľubomír Grejták

Ing. Ľubomír Grejták

externý lektor spoločnosti OTIDEA. Konateľ, konzultant a projektový manažér spoločnosti ADVAL spol. s r.o., ktorá sa zaoberá verejným a najmä elektronickým verejným obstarávaním. Komplexne zabezpečuje pre klientov poradenstvo, či už v oblasti verejného a/alebo elektronického verejného obstarávania. V čase, keď ÚVO viedlo zoznam certifikovaných školiteľov na EVO, bol certifikovaným školiteľom na systém EVO. V súčasnosti je certifikovaným školiteľom na EKS. Systémami EVO a EKS sa zaoberá od ich začiatkov a spolupracuje s dodávateľskými spoločnosťami, ktoré dodávajú systém EVO a EKS.

 • Špecializácia lektora

  Realizované školenia:
  Verejní obstarávatelia - Komplexný prehľad zadávania zákaziek systémom EVO, vrátane eAukcií
  Dodávatelia - Komplexný prehľad príravy ponuky v systéme EVO, vrátane eAukcií
  Využitie elektronických nástrojov v zadávaní podlimitných zákaziek
  Nadlimitné trhovisko EKS

Partneri

Viac