JUDr. Ivan Holič

JUDr. Ivan Holič

V roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom na pozícii vedúceho oddelenia. Okrem zastupovania úradu v súdnych sporoch a agendy správnych konaní bol členom kolektívu pripravujúceho nový zákon o verejnom obstarávaní.  Zúčastňoval aj legislatívnych procesov týkajúcich sa novelizovania zákona o verejnom obstarávaní.  V nadväznosti na to sa venuje aj lektorskej činnosti a zúčastňuje sa rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

  • Špecializácia lektora

    Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej úspešne absolvoval aj rigoróznu skúšku. Praktické skúsenosti naberal už počas štúdia, keď pracoval ako právny asistent v zahraničnej advokátskej kancelárii. Po ukončení štúdia bol zamestnaný ako advokátsky koncipient s prevažným zameraním na občianske a obchodné právo a v roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom. Okrem zastupovania úradu v súdnych sporoch a agendy správnych konaní bol členom kolektívu pripravujúceho nový zákon o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na to sa venuje aj lektorskej činnosti a zúčastňuje sa rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

Partneri

Viac