JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

V odbornej praxi sa špecializuje na medzinárodné a európske daňové právo, v rámci čoho sa venuje aj oblasti transferového oceňovania. Po absolvovaní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pôsobil v akademickom prostredí a okrem iného sa podieľal na výučbe daňového práva na Právnickej fakulte. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. V minulosti pracoval v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti, v súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V júli 2015 publikoval monografiu „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Partneri

Viac