Lektor neexistuje

Zoznam školení lektora

 • viac
  BRATISLAVA - Praktické skúsenosti riadiaceho orgánu pri kontrole zákaziek 4.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 25.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE 24.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“ 18.10.2023-19.10.2023
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop 25.10.2023
  Cena 132 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie 25.10.2023-26.10.2023
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami" 10.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť 26.10.2023
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe 14.11.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Hodnotiaci pohovor pre štátnu, verejnú správu, vhodné aj pre firmy 23.11.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI 5.10.2023
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor 15.11.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom 3.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi 4.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien 19.10.2023
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť 5.10.2023
  Cena 72 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“ 2.11.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2023 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi 12.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu 17.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii 5.10.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Praktické príklady v NOVEJ elektronickej platforme 10.10.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ 8.11.2023
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec 7.11.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA 9.11.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek 8.11.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Aplikácia zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 17.10.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo 10.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci 24.10.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania 26.10.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor 23.11.2023
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie 18.10.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie 14.11.2023
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark 22.11.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Aktuálne zmeny v Zákonníku práce, návod ako ich aplikovať v praxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodnutí 21.11.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy 7.12.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla 30.11.2023
  Cena 168 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac