Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne ako lektorka právnych kurzov zameraných predovšetkým na občianskoprávnu a pracovnoprávnu agendu.

  • Špecializácia lektora

    Špecializuje sa na občianskoprávnu a pracovnoprávnu agendu.

Partneri

Viac