Mgr. Daniel Stankov, M.A.

Mgr. Daniel Stankov, M.A.

Pracuje na pozícii riaditeľa Sekcie vnútorných vzťahov a Správy Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže ČR.

 • Špecializácia lektora

  • Profesionálne skúsenosti získal počas spolupráce s rôznymi organizačnými jednotkami Úradu na ochranu hospodárskej súťaže ČR, spolupracuje so zahraničnými úradmi a súkromnými subjektami
  • Prednáša na tému prezentačných zručností a vyjednávacích schopností (Inštitút Štátnej Správy MV ČR)
  • Realizuje interné školenia managementu v oblasti vystupovania, soft skills a mediácie sporov


  Zastupuje ÚOHS pri zmiernych jednaniach, vyjednávaní pri presadzovaní záujmov ÚOHS na rôznych úrovniach štátnej správy

 • Profesné skúsenosti

  Profesné skúsenosti získal na vysokých riaditeľských postoch na Úrade na ochranu hospodárskej súťaže ČR.

Partneri

Viac