Mgr. et Mgr. Michal Bezák

Mgr. et Mgr. Michal Bezák

advokát, Zameriava sa predovšetkým na trestné právo v oblasti hospodárskej kriminality, so špecializáciou na trestnú zodpovednosť právnických osôb.S početnými skúsenosťami v oblasti predsúdneho trestného konania, ako i trestného konania pred všeobecným súdom vie poradiť klientom i v trestnoprávnej oblasti. Ďalej sa dlhodobo venuje daňovému právu. Poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti  pracovného práva a obchodného práva.

Je absolventom politických vied na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (r 2005) ako aj absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2006).

Od roku 2007 je v advokácii. Najskôr ako koncipient v AK BLAHA, ERBEN & PARTNERI. Od roku 2011 som advokátom.

 • Špecializácia lektora

  Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti najmä vo sfére rodinného práva, dedičského práva, majetkových vzťahov medzi manželmi vrátane modifikácie a vyporiadania BSM, ako aj majetkových vzťahov medzi nezosobášenými partnermi a ich vyporadaní vrátane zastupovania pred súdom.

  S početnými skúsenosťami v oblasti predsúdneho trestného konania, ako i trestného konania pred všeobecným súdom vie poradiť klientom i v trestnoprávnej oblasti. Zastupoval mnohých klientov v trestnom konaní. Počas priebehu trestného konania poskytuje právne služby vo všetkých štádiách trestného konania. Najmä vie poradiť pri podávaní sťažností proti jednotlivým rozhodnutiam - uzneseniam orgánom činným v trestnom konaní, poskytuje právnu pomoc klientovi vo väzbe, zastupuje klienta v priebehu trestného konania, posudzuje podmienky na eventuálne uzavretie dohody o vine a treste medzi prokurátorom a klientom.

  Zameriava sa predovšetkým na trestné právo v oblasti hospodárskej kriminality, so špecializáciou na trestnú zodpovednosť právnických osôb.

  Ďalej sa dlhodobo venuje daňovému právu, vrátane zastupovanie klientov ako daňových subjektov v priebehu daňovej kontroly a v daňovom konaní pred správcom dane. Michal zastupoval klientov aj v súdnych sporov v oblasti daní.

  Poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti  pracovného práva a obchodného práva.

  V týchto právnych oblastiach zastupuje klientov, ako i v príslušných konaniach pred všeobecnými súdmi SR, rozhodcovskými orgánmi a orgánmi verejnej moci SR.

Partneri

Viac