Mgr. Jana Gallik

Team leader vzdelávania a rozvoja, lektor a kouč. Špecializuje sa na koučink, je lektorkou manažérskych školení a osobného rozvoja.
Vedenie tímu trénerov (špecialistov vzdelávania a rozvoja) a koordinátora, interné školenia a praktický výcvik zamestnancov, násluchy školení, spolupráca s manažérom pri vedení školení pre školiteľov, analýza rozvojových potrieb, optimalizácia pridelených interných školení a rozvojových programov. Dlhodobé plánovanie a organizácia školení, koučovanie, feedback alebo na lektora

Partneri

Viac