Mgr. Lýdia Ďurišová

lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

 • Špecializácia lektora

  Vzdelávacie kurzy v oblasti spisovnej slovenčiny, jazykovej kultúry v úradnej praxi, štylistiky a pod.

  Jazykové korektúry.

  Lektorka slovenčiny pre cudzincov.

 • Profesné skúsenosti

  Kurzy slovenčiny v úradnej praxi na rôznych ministerstvách a úradoch, korektúry odborných textov, výučba slovenčiny pre cudzincov na Univerzite Komenského. 

Zoznam školení lektora Mgr. Lýdia Ďurišová

 • viac
  BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii 16.6.2021
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii 11.5.2021
  Cena 114 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac