Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 pôsobí  v oblasti  rozvoja a riadenia ľudského kapitálu.  Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami od manažérov v súkromnej aj štátnej sfére. Pôsobila v manažérskych pozíciách v poisťovníctve, kde riadila projekty a zavádzala procesy v oblasti HR. Riadila oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, výberu zamestnancov a hodnotenia pracovného výkonu.

Má psychologické vzdelanie a je medzinárodne certifikovaný kouč.

Má skúsenosti s realizáciou projektov EU fondov.

 • Špecializácia lektora

  Zameriava sa na rozvoj potenciálu jednotlivcov a skupín. Navrhuje a pripravuje vzdelávacie projekty a programy podľa požiadaviek klientov a potrieb cieľových skupín.

  Pracujem s rôznymi cieľovými skupinami – manažérmi, pracovnými tímami vo firemnom prostredí, riadiacimi pracovníkmi v štátnej správe a školstve, učiteľmi, metodickými pracovníkmi v školstve, sociálnymi pracovníkmi, psychológmi a tiež  sociálne slabšími skupinami  (napr. ľuďmi bez domova).

  V práci s jednotlivcami a tímami sa zameriavam na vytváranie uvedomenia a nastavovanie akčných krokov vedúcich k vlastnej transformácii. Som orientovaná na človeka a verím v potenciál jednotlivca. Môj preferovaný spôsob práce je individuálny a skupinový koučing a rozvojový consulting.

   

  Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriavam:  

  • Manažérske rozvojové programy
  • Rozvoj tímov a zvyšovanie ich efektivity
  • Rozvoj komunikačných zručností , zvládanie konfliktov a manipulácie
  • Zvládanie stresu a záťažových situácií, predchádzanie burn out syndrómu
  • Individuálny koučing
  • Skupinový koučing
  • Výber zamestnancov
  • Zisťovanie potenciálu jednotlivcov (AC, DC, psychodiagnostika)
  • Nácvik relaxačných techník – autogénny tréning

  Metódy, ktoré využíva  práci so skupinami:

  V práci so skupinami využívam zážitkové učenie, t.j. do obsahu zaraďujem metódy, ktoré aktivizujú účastníkov, vzbudzujú záujem o tému a umožňujú lepšie osvojenie a zapamätanie preberanej témy.

  Sú to najmä: hry a cvičenia, debrief na prepojenie zážitku s praxou, prípadové štúdie, hranie rolí, diskusie, modelové situácie, filmové ukážky, sebareflexia účastníkov, dotazníkové metódy, skupinový koučing, metóda sebakoučingu a ďalšie.

Partneri

Viac