Mgr. Miroslav Knob

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pôsobil 5 rokov na ÚOHS (na Slovensku ÚVO) ako vedúci oddelenia na Sekcii verejných zákaziek. V súčasnosti pracuje v spoločnosti OTIDEA na pozícii právnika a poradcu v oblasti verejných zákaziek. V oblasti verejných zákaziek sa špecializuje na verejné zákazky so zahraničnými dodávateľmi, nákupy vedeckých prístrojov a špeciálnych zariadení v oblasti vedy a výskumu. Okrem aktívnej administrátorskej činnosti sa špecializuje na námietky u ÚOHS pre dodávateľskú sféru.

Partneri

Viac