Lektor neexistuje

Zoznam školení lektora

 • viac
  BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla 20.6.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením 19.6.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM 11.6.2024
  Cena 180 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVEBNÝ DOZOR - prebehne ONLINE 4.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE 5.6.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie po NOVELE 24.9.2024-25.9.2024
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027" 6.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia - Revízne postupy, ich príprava, právne súvislosti, obrana proti nesprávnemu/subjektívnemu rozhodovaniu a postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa 11.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor 6.6.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor 10.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark 17.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci 24.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov 25.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním 18.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote 26.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi 13.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie 19.9.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi 24.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: prehľad najväčších problémov škôl a ROPO a praktické rady v roku 2024 11.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 12.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 18.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024 5.6.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 5.6.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 6.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI 18.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku v znení veľkej NOVELY 2024 13.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Toxické vzťahy v zamestnaní aj v osobnom živote - ako ich rozpoznať a riešiť 4.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe 18.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy 21.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 25.7.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 7.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 11.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“ 4.7.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo 26.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO 30.7.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe 8.8.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024) 12.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – taktika, stratégia, mediácia v PRAXI 24.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Manažérske vzdelávanie - Moderné prístupy k vedeniu ľudí 11.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku 15.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Podlimitné a nadlimitné zákazky – príprava zákaziek od A do Z po NOVOM 19.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia – Praktické zmeny pre dodávateľov v súvislosti s NOVELOU 12.9.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 12.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024) 11.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 10.9.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie 17.9.2024-18.9.2024
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákonník práce aktuálne, informácia o posledných zmenách, rozbor problémov a rady ako ich uplatňovať v praxi ? 17.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 15.8.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 15.8.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 5.9.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027" 18.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI 25.9.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO 27.9.2024
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024 25.7.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie 17.9.2024-18.9.2024
  Cena 192 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac