Mgr. Mária Mellenová

Mgr. Mária Mellenová

Pracuje v oblasti vzdelávania ako kouč, lektor a konzultant pre Národné Podnikateľské Centrum(NPC) Slovak Business Agency  pre podnikateľský a nepodnikateľský sektor.
 
V súčasnej dobe realizuje pilotný vzdelávací projekt Finančná akadémia mladých - Finančná gramotnosť INAK
Vzdelávacie a rozvojové  projekty pre súkromné stredné školy v oblasti soft skils.

Certifikovaná konzultantka Lumina Learning 2019- využíva validizované psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť efektivitu na všetkých úrovniach. - Absolventka medzinárodne certifikovaného výcviku koučovania - Business coaching. Absolventka programu, ktorý má medzinárodne uznaný status oficiálneho rozvoja pod hlavičkou International Coach Federation (ICF) - Medzinárodné certifikované označenie: Approved Program: Coaching work with barriers. 

 • Špecializácia lektora

  - typológia osobnosti, asertivita v komunikácii...
  - mentoringový program zameraný na obchodné, prezentačné a komunikačné zručnosti na základe kvalít profilu Lumina Learning
  - vytváranie a realizácia nových rozvojových projektov v oblasti finančnej gramotnosti „Finančná akadémia mladých“ (FAM)
  - vytváranie myšlienkových máp a sprevádzanie pri ich realizácii
  - vlastný projekt „zákaznícky SERVIS“
  - tvorba a realizácia vzdelávacích projektov, kurzov k osobnému rozvoju
  - „Ako na komunikáciu s rešpektom a ľudskosťou“
  - „Sila tímu a jeho vplyv na efektívny výsledok“
  - „ Ako na úspešnú prezentáciu“
  - „ Myšlienkové mapy úpracú vaše nápady“
  - „ Ako nevyhorieť – ako sa NEVYNUDIŤ“
  - „ Spätná väzba, ako DAR“
  - „ Ako byť sám sebou – ako byť INÝ“
  - „ Nemám čas – time managemet“
  - „ Ako byť odporúčateľný “ … a iné
 • Profesné skúsenosti

  2018 – lektor, tréner a konzultant Národne podnikateľské centrum Bratislava – Slovak Business Agency (regióny Nitra a Trnava) oblasť pre nepodnikateľský sektor a podnikateľský sektor – oblasť manažment
  2011 po súčastnosť – kouč a mentor; lektor a tréner, tvorca vlastných projektov

Partneri

Viac