Nina Nerušilová

Nina Nerušilová

Členka Rady Úradu ore verejné obstarávanie

 

Jej hlavnou činnosťou a zodpovednosťou je rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného mimo odvolacieho konania, rozhodovanie o návrhoch na vyhotovenie referencie podľa § 12 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, rozhodovanie o návrhoch na odstránenie chýb v referencii alebo úpravu referencie podľa § 12 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, rozhodovanie o proteste prokurátora. Dlhoročná odborníčka na procesy vo verejnom obstarávaní.
 

 • Špecializácia lektora

  Dlhoročné odborné skúsenosti v procesoch verejného obstarávania. 
  Rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného mimo odvolacieho konania, rozhodovanie o návrhoch na vyhotovenie referencie podľa § 12 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní,
  rozhodovanie o návrhoch na odstránenie chýb v referencii alebo úpravu referencie podľa § 12 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, rozhodovanie o proteste prokurátora.
 • Profesné skúsenosti

  Na Ministerstve dopravya výstavby SR pracovala na pozícii Štátneho radcu a aj ako riaditeľka odboru verejného obstarávania.
  Niekoľko rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riaditeľka odboru verejného obstarávania.
  Od septembra 2017 je členkou Rady úradu pre verejné obstarávanie.

Partneri

Viac