PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent na Fakulte aplikovaných jazykov, obor odborná angličtina pre pokročilých

 • Špecializácia lektora

  Jazykové znalosti:

  -       jazyk anglický (aktívne, C2)

  -       jazyk ruský (aktívne, C2)

  -       jazyk portugalský (pasívne, A1)

 • Profesné skúsenosti

  Súvisiace pracovné aktivity:

  -       príprava študentov na jazykové olympiády a zahraničné pobyty

  -       členstvo v súťažných jazykových komisiách organizovaných ŠPÚ

  -       preklady

  -       publikačná činnosť v oblasti diplomatického jazyka ako LSP, interkultúrnej komunikácie a idiomatického jazyka

  -       vedecko-výskumná činnosť (VEGA, KEGA), účasť na vedeckých jazykových konferenciách

  -       vedecká spolupráca so zahraničnými partnermi

Zoznam školení lektora PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

 • viac
  ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting) 7.10.2022
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR) 4.11.2022
  Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac