PhDr. Jozef Sýkora, MBA

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal oceňovanú publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. Vydal niekoľko kníh z praxe a v praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Toho času lektor dokončuje dizertáciu v oblasti finančnej kontroly na vysokej škole v Poľskej republike (DSc., doktor vied). Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
.

Zoznam školení lektora PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  • viac
    ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024 18.12.2023
    Cena 108 € (vrátane DPH)
  • viac
    ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ 31.1.2024
    Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac