PhDr. Zuzana Štefániková

PhDr. Zuzana Štefániková

Od roku 2008 pôsobí ako projektová manažérka, lektorka a konzultantka v oblasti projektového manažmentu a vo vzdelávaní dospelých.

  • Špecializácia lektora

    Problematike európskych fondov a ich využívaniu sa venuje od roku 2003. Svoju kvalifikáciu na lektorku v príprave a implementácii projektov získala na viacerých medzinárodných kurzoch: odborné vedomosti získala v roku 2003 na kurze pripravenom expertmi z Dánskej školy pre verejnú správu, v roku 2009 absolvovala školenie projektového riadenia na Európskom inštitúte pre verejnú správu v Maastrichte/NL, v roku 2014 absolvovala školenie k programu ERASMUS + v Alden Biesen/BE. Pedagogické zručnosti získané v praxi si overila na kurze “Lektor”, ktorý absolvovala na Akadémii vzdelávania v Trnave v roku 2012.

  • Profesné skúsenosti

    Okrem školení v oblasti projektového manažmentu má dlhoročné praktické skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov v rámci programu Phare, Phare for Democracy, ESF, Programu celoživotného vzdelávania/LLP a SlovakAid. Ako lektorka projektového manažmentu pôsobí aj v zahraničí (Ukrajina, Moldavsko, Západný Balkán). V ostatných 5 rokoch sa zúčastňuje aj na procese hodnotenia projektových žiadostí.

Partneri

Viac